Potrebujete vypracovať CBA pre UHP?

Podľa vyhlášky o riadení projektov 85/2020 Z. z. má každý IT projekt nad milión EUR CBA. Podľa nových pravidiel má UHP posudzovať dokonca každý projekt s nákladmi nad milión EUR. Náš tím spracoval desiatky cost benefit analýz, ktoré prešli hodnotením UHP. Ak nemáte čas a kapacitu na štúdium dokumentov, šablón a vzorov, môžete využiť naše služby - školenia, konzultácie alebo vytvorenie CBA na kľúč.
Ušetríte tak čas, ktorý inak strávite štúdiom štúdiom matematickej pravdepodobnosti, rôznych skratiek a príručiek.

Naše referencie:

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

  • Národné centrum zdravotníckych informácií

  • Ministerstvo vnútra

  • Štatistický úrad

  • Ministerstvo dopravy

  • Ministerstvo financií

  • Finančná správa SR

  • Národný bezpečnostný úrad

  • KPMG Chorvátsko

  • ŽSSK

Proces CBA


Proces tvorby je znázornený na procesnom obrázku nižšie:

Proces tvorby CBA

Školenia CBA


Školenia pripravujeme na mieru podľa projektu. Typicky obsahujú nasledovné témy:
štruktúra CBA podľa šablóny UHPšablóna na dopravné projekty,šablóna na IT projekty,metodika ocenenia a výpočtu nákladov, OPEX vs CAPEX,metodika výpočtu prínosov,typické prínosy pre rôzne typy projektov,zápis údajov do XLS šablóny,tvorba popisného dokumentu alebo štúdie,vzory a šablóny dokumentov,tipy pre tvorbu CBA,otázky a konzultácie.
Cena: 4 hodinové školenie, 550 eur na osobu bez DPH

Vytvorenie CBA na kľúč


Pre zákazníka dodávame cost benefit analýzy v súlade s metodikou UHP na kľúč. Zároveň sme k dispozícii aj na konzultácie a rokovania s Útvarom hodnoty za peniaze. Typická zákazka na vytvorenie CBA obsahuje:
identifikáciu nákladov, ich popis a zápis do CBA,analýzu biznis procesov príslušného projektu za účelom identifikácie potenciálnych prínosov,merenia trvania procesov,výpočet prínosov,vytvorenie XLS súboru podľa šablóny UHP,vytvorenie textového súboru s popisom spôsobu výpočtu prínosov, nákladov a záverov CBA,podklady pre prípravu trhových konzultácii s cieľom overenia ceny riešenia.
Cena CBA na kľúč závisí predovšetkým od:
kvality a rozsahu podkladov zákazníka na projekt,rozsahu projektu,typu prínosov a ich popisu,ďalších potrebných služieb.Typická cena je 20 000 EUR bez DPH.

Napíšte nám ak máte záujem o konzultáciu


ITACON je malá konzultačná firma zameraná na IT zákazky. Poskytujeme projektový manažment, audity v IT ako aj ďalšie práce na zákazku. Naším cieľom je dodávať stručné, použiteľné a cenovo efektívne výstupy.
A prečo nás použiť aj pri CBA? Ušetríte tým čas a navyše Vám cez konzultácie môžeme pomôcť identifikovať aj ďalšie projekty, ktoré je možné prefinancovať.

© ITACON s.r.o. All rights reserved.
info@itacon.sk
Tel:0915 758 835

Ďakujeme

Budeme Vás kontaktovať emailom alebo telefonicky.